för dig som söker

Noggrann och exakt transkribering till bra pris

för dig som söker

Noggrann och exakt transkribering till bra pris

Behöver du hjälp av en transkriberare?

Jag hjälper forskare och organisationer att transkribera inspelat ljudmaterial på svenska och engelska. Jag underlättar och förkortar analysarbetet genom att med snabbhet, varsamhet och rätt teknik omvandla intalade ljudfiler till lättläslig text.

i
Erfaren
Snabb
lyhörd
Trygg
Språkkunnig

Behöver du hjälp av en transkriberare?

Jag hjälper forskare och organisationer att transkribera inspelat ljudmaterial på svenska och engelska. Jag underlättar och förkortar analysarbetet genom att med snabbhet, varsamhet och rätt teknik omvandla intalade ljudfiler till lättläslig text.

Översiktsbild på en dator och två händer som tillhör Lina Lindqvist

Erfaren och lyhörd transkriberare

hjälper dig från början till slut

Vad du får

Samma person som transkriberar

Eftersom det är samma person som transkriberar hela ditt material blir det inga variationer beträffande kvaliteten i transkripten. Det är en stor fördel vid kvalitativa forskningsintervjuer där det ofta är viktigt att man har en enhetlig transkriberingsstil genom hela materialet. Om du som kund har särskilda önskemål angående transkripten anpassar jag uppdraget så att du får med precis det som passar dig vad det gäller utformningen av transkripten.

~

Sekretess på största allvar

En viktig del i transkriberingsuppdraget är att du som kund ska kunna känna dig trygg med att lämna över även känsliga ljudfiler till en utomstående transkriberare. Jag tar sekretess på största allvar och förvarar ditt material på ett säkert sätt tills du får tillbaka dina transkript. När du bekräftat att du har tagit emot ditt transkriberade material raderas det direkt från min dator. Vid önskemål tecknar vi självklart sekretessavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal.

+

Säker överföring

Jag sätter högt värde i att vara en trygg samarbetspartner och har god erfarenhet av att leverera ditt material på ett pålitligt sätt. En del organisationer föredrar egna säkra system för överföring av känsliga filer. Jag använder en säker överföringstjänst med möjlighet till kryptering och lösenordsskydd. 

Porträtt på transkriberaren Lina Linsqvist

Vem jag är

Jag som driver LL Transcription heter Lina Lindqvist. Jag bor på en gård på landet, där jag också har mitt kontor. Med nära 25 års erfarenhet av transkribering har jag utvecklat en lyhördhet och känsla för hur man på ett tydligt sätt skriver ner talspråk utan att blanda in egna tolkningar och värderingar. Du kan förvänta dig personlig service, snabb återkoppling och korta beslutsvägar.

Vill du arbeta med mig?

Med min hjälp kan du komma vidare i ditt analysarbete. Du får en omsorgsfull och exakt transkribering på svenska eller engelska som utförs av en och samma person genom hela processen. Mina kunder kan alltid räkna med att få ett enhetligt material tryggt och säkert levererat.