Tjänster och priser

Vad jag erbjuder dig

Som transkriberare skriver jag ut talat material till text genom att noggrant lyssna och skriva ned exakt vad som händer under ett samtal. Att omvandla ljudmaterial till text är för många aktörer en förutsättning för det fortsatta analysarbetet, men det är ett mycket tidskrävande arbete.

Än så länge är ingen maskin så bra på att uppfatta nyanser i språket som det mänskliga örat.

Jag anpassar och skräddarsyr även transkripten så att de blir precis så detaljerade som önskas. Materialet du som kund får av mig blir enhetligt, eftersom det är samma person som transkriberar hela materialet.

Idag hjälper jag både forskare, organisationer och privatpersoner att transkribera intervjuer, fokusgrupper, workshops, undersökningar, möten och livsberättelser.

Exakt transkribering till fast pris

Om inget annat önskas återger jag i transkripten allt som hörs under inspelningen, inklusive upprepningar, utfyllnadsord och halva ord. Pauser, skratt, gråt och annat som pågår under inspelningen markeras som [paus 30 sek.], [skratt], [respondent 1 tar emot ett telefonsamtal] osv.

Exakt transkribering brukar användas vid till exempel kvalitativ forskning där man är intresserad av att förstå interaktionen mellan personerna, såväl som innehållet i samtalet. Vid minsta osäkerhet markeras det i texten, eftersom det är mycket viktigt att texten inte färgas av egna tolkningar eller gissningar.

Ljudkvalitet för bästa resultat

För att få till en så bra ljudupptagning som möjligt, och därmed också så exakta transkriberingar som möjligt, är det bäst att spela in med en diktafon eller mikrofon och försöka se till att det är så lite bakgrundsljud som möjligt. Vid gruppintervjuer underlättar det mycket om deltagarna gör en presentationsrunda i början av samtalet, vilket gör det lättare att identifiera de olika personerna.

Om ljudkvaliteten är mycket dålig, så att transkriberingen tar väsentligt mycket längre tid att utföra, görs ett tillägg på 300 kronor per inspelad timme.

Mina priser

Som transkriberare skriver jag ut talat material till text genom att noggrant lyssna och skriva ned exakt vad som händer under ett samtal. Att omvandla ljudmaterial till text är ofta en förutsättning för det fortsatta analysarbetet för flera aktörer, men det är ett mycket tidskrävande arbete.

Än så länge är ingen maskin så bra på att uppfatta nyanser i språket som det mänskliga örat.

Jag anpassar och skräddarsyr även transkripten så att de blir precis så detaljerade som önskas. Materialet du som kund får av mig blir enhetligt, eftersom det är samma person som transkriberar hela materialet.

Idag hjälper jag både forskare, organisationer och privatpersoner att transkribera intervjuer, fokusgrupper, workshops, undersökningar, möten och livsberättelser.

Enskild intervju

Exakt transkribering med 2 deltagare:

1795 kr per inspelad timma

Gruppintervju

MED särskiljande av deltagarna:

3-5 deltagare: 1995 kr per inspelad ljudtimma
6-8 deltagare: 2095 per inspelad ljudtimma

Gruppintervju

UTAN särskiljande av deltagarna:

3- 5 deltagare: 1895 kr per inspelad ljudtimma
5-10 deltagare: 1995 kr per inspelad ljudtimma

Tillägg för dålig ljudkvalitet eller mycket störande bakgrundsljud: 300 kronor per inspelad timma.
Intervjuer på engelska: Tillägg 100 kr per inspelad timma.

Alla priser är exklusive moms.

Vad mina kunder säger

Ida Goliath

Leg sjuksköterska, docent i vårdvetenskap, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet

“Vi har anlitat Lina Lindqvist för transkribering och översättning i ett flertal forskningsprojekt med en bredd av ämnen, utmaningar i materialet och krav på den skriftliga produkten. Våra transkriberingsuppdrag har bestått av allt från känsliga individuella intervjuer till intensiva gruppdiskussioner. Under årens lopp har vi lärt oss hur avgörande högkvalitativ transkribering, exempelvis avseende markering av tveksamhet, punktering, pauser, korrekthet etc, är för att bedriva forskning av hög kvalitet. Jag rekommenderar alltid Lina då hon är lätt att samarbeta och kommunicera med, ytterst noggrann och levererar produkter av högsta kvalitet.”

Heidi Hagerman

Universitetslektor, Med. Dr., Leg. Ssk.
Linnéuniversitetet, Kalmar

”I min forskargrupp har vi anlitat Lina på LL Transcription under flera år för hjälp med transkribering av intervjuer. Lina är ytterst professionell både i kontakt med kund och med arbetet med transkriberingarna. Då vi har högt ställda krav på transkriberingarnas kvalitet, att de blir ordagrant nedskrivna, är det en självklarhet att arbeta vidare med Lina. Vi har alltid blivit nöjda med utfört arbete och ser fram emot ett fortsatt samarbete över lång tid”.

Lena Sharp

Verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

”Jag kan å det varmaste rekommendera LL Transcription för transkribering av kvalitativa forskningsdata, både på svenska och engelska. Vi är oerhört nöjda med kvalitet, service och leverans gällande fokusgruppsintervjuer (på svenska och engelska) med deltagare från olika länder och bakgrund, inklusive personer med intellektuella funktionsnedsättningar.”

Vad mina kunder säger

Ida Goliath

Leg sjuksköterska, docent i vårdvetenskap, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet

“Vi har anlitat Lina Lindqvist för transkribering och översättning i ett flertal forskningsprojekt med en bredd av ämnen, utmaningar i materialet och krav på den skriftliga produkten. Våra transkriberingsuppdrag har bestått av allt från känsliga individuella intervjuer till intensiva gruppdiskussioner. Under årens lopp har vi lärt oss hur avgörande högkvalitativ transkribering, exempelvis avseende markering av tveksamhet, punktering, pauser, korrekthet etc, är för att bedriva forskning av hög kvalitet. Jag rekommenderar alltid Lina då hon är lätt att samarbeta och kommunicera med, ytterst noggrann och levererar produkter av högsta kvalitet.”

Heidi Hagerman

Universitetslektor, Med. Dr., Leg. Ssk.
Linnéuniversitetet, Kalmar

”I min forskargrupp har vi anlitat Lina på LL Transcription under flera år för hjälp med transkribering av intervjuer. Lina är ytterst professionell både i kontakt med kund och med arbetet med transkriberingarna. Då vi har högt ställda krav på transkriberingarnas kvalitet, att de blir ordagrant nedskrivna, är det en självklarhet att arbeta vidare med Lina. Vi har alltid blivit nöjda med utfört arbete och ser fram emot ett fortsatt samarbete över lång tid”.

Lena Sharp

Verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

”Jag kan å det varmaste rekommendera LL Transcription för transkribering av kvalitativa forskningsdata, både på svenska och engelska. Vi är oerhört nöjda med kvalitet, service och leverans gällande fokusgruppsintervjuer (på svenska och engelska) med deltagare från olika länder och bakgrund, inklusive personer med intellektuella funktionsnedsättningar.”

Ett urval av mina kunder

De flesta av mina kunder är forskare på universitet och högskolor. Jag har också flera uppdrag från andra organisationer, företag och privatpersoner.

Jag har arbetat i flera år med Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Linnéuniversitetet, Äldrecentrum för forskning och utveckling, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland samt Marie Cederschiöld Högskola.